Who we are?

“Liderar consisteix en ser, i no tant en fer”

Entenc el treball a les organitzacions com el fruit de les relacions que s’hi estableixen.